Hur går ett misstankeförhör till och vad har man för rättigheter och skyldigheter?

Om du är misstänkt för ett brott kommer du att kallas till ett polisförhör. Du är då skyldig att närvara.

Under förhöret informeras du om vilket brott du är misstänkt för och får därvid också information om andra yrkanden som åklagaren eventuellt har i rättegången. Därefter får du som misstänkt tillfälle att lämna din berättelse och ange din inställning om brottsmisstanken. Det vill säga uppge om du erkänner eller förnekar. I Sverige råder dock rätten till tystad. Detta innebär att en misstänkt inte är skyldig att uttala sig om omständigheter som den vet om. Rätten till tystnad innebär också att du inte heller kan tvingas att svara på frågorna i ett förhör.

När förhöret är slut kommer förhörsledaren att läsa upp vad som har antecknats och be dig godkänna det. Du kan dock begära att först få läsa anteckningarna själv.

Vid förhöret närvarar också en försvarare som tar tillvara dina rättigheter. Du får möjlighet att önska en särskild försvarare. I annat fall kommer domstolen att förordna en försvarare från en lista.

ledamot_adv_samfund

e-post:

info@birkhammar.se

ring oss på:

010 - 30 30 450

huvudkontor

Kungsportsavenyen 3, Göteborg

Postadress

Lilla Brogatan 19-21503 35 Borås
ALLA VÅRA KONTOR

Kungsportsavenyen 3, 411 36 Göteborg
Lilla Brogatan 19-21, 503 35 Borås
Batterivägen 12, 461 38 Trollhättan
Borgmästargränd 1D, 553 20 Jönköping
Hans von Kantzows väg 50, 734 40 Hallstahammar
Olof Palmes gata 29, 114 42 Stockholm

Skruvgatan 7, 211 24 Malmö
Ågatan 43, 582 22 Linköping
Norra drottninggatan 28, 451 31 Uddevalla
Verkstadsgatan 11G, 524 31 Herrljunga
Sandvägen 2, 352 45 Växjö
Landbogatan 4, 521 42 Falköping
Transportgatan 4, 702 27 Örebro