Socialrätt

På Birkhammar Advokatbyrå kan vi bistå dig med juridisk rådgivning samt företräda dig i ärenden gällande socialrätt.

LVU, Lagen om vård av unga

När socialtjänsten omhändertar en ungdom med tvång har den unge och vårdnadshavarna rätt till ett offentligt biträde. Samtliga parter har rätt att önska den advokat eller jurist de vill ska företräda dem.

Birkhammar Advokatbyrå tar emot klienter från hela landet. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde och även som ställföreträdare för barn och unga.

Det är också viktigt att känna till att omhändertagandet omprövas efter ett antal månader, och att man kan kontakta en advokat redan innan nästa prövning. Kontakta oss, så berättar vi mer.

LVM / LPT / LRV

Medarbetarna på Birkhammar Advokatbyrå åtar sig även uppdrag som offentliga biträden inom ramen för annan typ av tvångsvård. I mål om tvångsvård av missbrukare, mål om rättspsykiatrisk vård och mål om psykiatrisk tvångsvård har man oftast rätt till en advokat eller jurist som tillvaratar ens intressen.

Medarbetarna på Birkhammar Advokatbyrå har gedigen erfarenhet och kompetens av att föra klienternas talan i förvaltningsrättsliga domstolar i mål om tvångsvård.

Kostnad?

Kostnaden för det offentliga biträdet/ställföreträdaren står staten för. Välkommen att kontakta oss för gratis inledande rådgivning.