Priser & kostnader

Offentligt biträde

I vissa ärenden har du rätt till ett offentligt biträde. Ombudet bekostas då helt av staten, vilket innebär att man inte själv behöver betala juristens arvode i dessa mål. Det är endast i vissa typer av mål och ärenden som du har rätt till ett offentligt biträde. Som regel har du rätt till ett offentligt biträde i ärende om tvångsvård av unga, missbrukare, psykiskt sjuka och i mål och ärenden om utvisning eller avvisning och vid ansökan om asyl.

 

Rättsskydd

När du anlitar en jurist i en juridisk tvist kan det finnas möjlighet för dig att använda det rättsskydd som ingår i de flesta hemförsäkringar. Om du blir beviljad rättsskydd kommer försäkringsbolaget att stå för en viss del av kostnaden. Ett flertal försäkringsbolag står för 80 % av advokatkostnaden. Om rättsskydd kan beviljas är beroende av hur hemförsäkringen ser ut och vilken ekonomisk situation den sökande befinner sig i. Du betalar oftast 20 % i självrisk och resterande täcks således genom din rättsskyddsförsäkring. Vi bistår dig med att ta reda på om den aktuella tvisten täcks av ditt rättsskydd.

 

Rättshjälp

Om rättsskydd inte beviljas kan du, om vissa ekonomiska förutsättningar föreligger, ansöka om och beviljas rättshjälp genom Rättshjälpsmyndigheten. Rättshjälpsmyndigheten betalar då en viss del av dina kostnader. Som högst kan du få betala 40 % av kostnaden när du beviljas rättshjälp. Som lägst betalar du 2 % i rättshjälpsavgift. Hur stor del av kostnaden som du själv måste stå för beror på hur din ekonomiska situation ser ut. Rättshjälp får beviljas en person vars ekonomiska underlag (beräknade årsinkomst sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning) inte överstiger 260 000 kr. Av betydelse för om rättshjälp kan beviljas är vilken typ av ärende som du behöver hjälp i. Om de ekonomiska förutsättningarna är uppfyllda brukar det finnas god möjlighet att beviljas rättshjälp i ärenden om vårdnad, boende och umgänge.

 

ledamot_adv_samfund

e-post:

info@birkhammar.se

ring oss på:

010 - 30 30 450

huvudkontor

Kungsportsavenyen 3, Göteborg

Postadress

Lilla Brogatan 19-21503 35 Borås
ALLA VÅRA KONTOR

Kungsportsavenyen 3, 411 36 Göteborg
Lilla Brogatan 19-21, 503 35 Borås
Batterivägen 12, 461 38 Trollhättan
Borgmästargränd 1D, 553 20 Jönköping
Hans von Kantzows väg 50, 734 40 Hallstahammar
Olof Palmes gata 29, 114 42 Stockholm

Skruvgatan 7, 211 24 Malmö
Ågatan 43, 582 22 Linköping
Norra drottninggatan 28, 451 31 Uddevalla
Verkstadsgatan 11G, 524 31 Herrljunga
Sandvägen 2, 352 45 Växjö
Landbogatan 4, 521 42 Falköping
Transportgatan 4, 702 27 Örebro