Priser & kostnader

Offentligt biträde

I vissa ärenden har du rätt till ett offentligt biträde. Ombudet bekostas då helt av staten, vilket innebär att man inte själv behöver betala juristens arvode i dessa mål. Det är endast i vissa typer av mål och ärenden som du har rätt till ett offentligt biträde. Som regel har du rätt till ett offentligt biträde i ärende om tvångsvård av unga, missbrukare, psykiskt sjuka och i mål och ärenden om utvisning eller avvisning och vid ansökan om asyl.

 

Rättsskydd

När du anlitar en jurist i en juridisk tvist kan det finnas möjlighet för dig att använda det rättsskydd som ingår i de flesta hemförsäkringar. Om du blir beviljad rättsskydd kommer försäkringsbolaget att stå för en viss del av kostnaden. Ett flertal försäkringsbolag står för 80 % av advokatkostnaden. Om rättsskydd kan beviljas är beroende av hur hemförsäkringen ser ut och vilken ekonomisk situation den sökande befinner sig i. Du betalar oftast 20 % i självrisk och resterande täcks således genom din rättsskyddsförsäkring. Vi bistår dig med att ta reda på om den aktuella tvisten täcks av ditt rättsskydd.

 

Rättshjälp

Om rättsskydd inte beviljas kan du, om vissa ekonomiska förutsättningar föreligger, ansöka om och beviljas rättshjälp genom Rättshjälpsmyndigheten. Rättshjälpsmyndigheten betalar då en viss del av dina kostnader. Som högst kan du få betala 40 % av kostnaden när du beviljas rättshjälp. Som lägst betalar du 2 % i rättshjälpsavgift. Hur stor del av kostnaden som du själv måste stå för beror på hur din ekonomiska situation ser ut. Rättshjälp får beviljas en person vars ekonomiska underlag (beräknade årsinkomst sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning) inte överstiger 260 000 kr. Av betydelse för om rättshjälp kan beviljas är vilken typ av ärende som du behöver hjälp i. Om de ekonomiska förutsättningarna är uppfyllda brukar det finnas god möjlighet att beviljas rättshjälp i ärenden om vårdnad, boende och umgänge.