Har du blivit utsatt för brott?

Ett målsägandebiträde har som uppgift att ta tillvara målsägandens intressen, det vill säga den som har blivit utsatt för ett brott, och vara ett stöd under hela processen.

Vi kan hjälpa till med uppehållstillstånd, arbetstillstånd, anhöriginvandring, visum och medborgarskap.

På Birkhammar Advokatbyrå är vi specialiserade på att hjälpa och företräda vårdnadshavare i frågor om vårdnad, boende och umgänge rörande barn. Vi biträder föräldrar som ombud vid tvist i domstol rörande barn men erbjuder också konsultationer om du behöver rådgivning eller har funderingar kring barnens situation och hur man kan lösa den på bästa sätt.

Behöver du ett juridiskt ombud? Birkhammar Advokatbyrå tar emot klienter från hela landet och förordnas regelbundet av myndigheter och domstolar. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde och även ställföreträdare för barn/unga.