Förnekande av folkmord kan bli straffbart

Regeringen föreslår att en offentlig gärning som består i ett förnekande, urskuldande eller uppenbart förringande av folkmord eller andra allvarliga internationella brott ska bli straffbart. Med andra internationella allvarliga brott avses brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och aggressionsbrott. Den nya regleringen ska falla under bestämmelsen om hets mot folkgrupp, 16 § 8 kap. BrB

Ett krav är att de folkmord och internationella brott som regleringen tar sikte på har fastställts av en svensk domstol eller av en erkänd internationell domstol. Vidare måste gärningen ha varit ägnad att uppmana till våld mot, hota eller uttrycka missaktning gentemot en sådan skyddad grupp eller enskild person som avses i bestämmelsen om hets mot folkgrupp. 

Enligt förarbetena avser förnekelse ett förnekande av ett faktum, det vill säga att man förnekar dess existens. Det kan handla om att förneka att ett sådant åsyftat brott överhuvudtaget ägt rum eller att förneka avgörande omständigheter. Ett exempel hade kunnat vara att påstå att Förintelsen eller folkmordet i Srebrenica inte har skett eller att påstå att gas inte användes för att döda judar i förintelselägren.

I kommitédirektivet nämner regeringen att samhället har ett ansvar för att kunskap om Förintelsen och andra folkmord förs vidare och för att något liknande aldrig händer igen. Det nämns vidare att många överlevande av Förintelsen har gått ur tiden och kan inte längre genom sina personliga vittnesmål stärka motståndskraften mot falska påståenden om att Förintelsen inte har ägt rum. 

Det är i dagsläget inte kriminaliserat att enbart förneka exempelvis ett folkmord. Om ett sådant förnekande däremot sker under andra former som innebär uttryck för missaktning för en folkgrupp med anspelning på exempelvis etnicitet eller trosbekännelse så kan det vara fråga om hets mot folkgrupp. Regeringen konstaterar härvid att Sverige redan har ett starkt straffrättsligt skydd mot hatpropaganda på rasistiska grunder, exempelvis genom straffansvaret för hets mot folkgrupp, men ifrågasätter om den nuvarande lagstiftningen ger ett tillryckligt uttryck för samhällets avståndstagande från bland annat förnekelse av Förintelsen.

Förslagets bakgrund härrör från de synpunkter som EU-kommissionen har haft gällande Sveriges genomförande av det så kallade rasistrambeslutet. Rasistrambeslutet är EU:s straffrättsliga instrument i arbetet mot rasism och genom detta beslut har EU:s medlemsstater åtagit sig att kriminalisera viss rasistisk och främlingsfientlig hatpropaganda. Beslutet kräver bland annat en uttrycklig kriminalisering av förnekelse av folkmord och vissa andra internationella brott. 

EU-kommissionen har konstaterat att Sverige bland annat underlåtit att anta lagstiftning som införlivar rambeslutets bestämmelser och att Sveriges lagstiftning därför inte når upp till rambeslutets krav. Kommissionen har därför inlett ett överträdelseärende mot Sverige. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

ledamot_adv_samfund

e-post:

info@birkhammar.se

ring oss på:

010 - 30 30 450

huvudkontor

Kungsportsavenyen 3, Göteborg

Postadress

Lilla Brogatan 19-21503 35 Borås
ALLA VÅRA KONTOR

Kungsportsavenyen 3, 411 36 Göteborg
Lilla Brogatan 19-21, 503 35 Borås
Batterivägen 12, 461 38 Trollhättan
Borgmästargränd 1D, 553 20 Jönköping
Hans von Kantzows väg 50, 734 40 Hallstahammar
Olof Palmes gata 29, 114 42 Stockholm

Skruvgatan 7, 211 24 Malmö
Ågatan 43, 582 22 Linköping
Norra drottninggatan 28, 451 31 Uddevalla
Verkstadsgatan 11G, 524 31 Herrljunga
Sandvägen 2, 352 45 Växjö
Landbogatan 4, 521 42 Falköping
Transportgatan 4, 702 27 Örebro