Vad är en hemtagningsbegäran?

I de fall ditt barn är tvångsomhändertaget med stöd av lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) kan du göra en hemtagningsbegäran.

En hemtagningsbegäran innebär att du som vårdnadshavare ansöker hos socialtjänsten om att få hem ditt barn. Om barnet är över 15 år kan barnet själv begära hemtagning.

När en begäran kommer in till socialtjänsten inleder dem en utredning enligt socialtjänstlagen (2001:453) 11 kap. 1 §. Eftersom utredningen gäller ett barn ska den bedrivas skyndsamt och som huvudregel vara slutförd inom 4 månader. Socialtjänsten utreder då huruvida vården ska fortsätta eller inte och lägger vid sin bedömning stor vikt vid om de omständigheter som orsakade vården fortfarande består. Socialtjänsten jämför således situationen som förelåg vid beslutet om vård och de aktuella förhållandena. 

I samband med en hemtagningsbegäran ska socialnämnden också ta ställning till flyttningsförbud. Flyttningsförbud syftar till att skydda barnet från en hemtagning som sker vid en olämplig tidpunkt eller för snabbt. Ett flyttningsförbud ska således möjliggöra för vårdnadshavarna att förbereda en återförening så att hemflyttningen blir så bra som möjligt för barnet.

I de fall någon positiv förändring inte har skett kommer socialnämnden dock avslå begäran om hemtagning. Barnet kommer då fortsatt vårdas med LVU. Du har rätt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

ledamot_adv_samfund

e-post:

info@birkhammar.se

ring oss på:

010 - 30 30 450

huvudkontor

Kungsportsavenyen 3, Göteborg

Postadress

Lilla Brogatan 19-21503 35 Borås
ALLA VÅRA KONTOR

Kungsportsavenyen 3, 411 36 Göteborg
Lilla Brogatan 19-21, 503 35 Borås
Batterivägen 12, 461 38 Trollhättan
Borgmästargränd 1D, 553 20 Jönköping
Hans von Kantzows väg 50, 734 40 Hallstahammar
Olof Palmes gata 29, 114 42 Stockholm

Skruvgatan 7, 211 24 Malmö
Ågatan 43, 582 22 Linköping
Norra drottninggatan 28, 451 31 Uddevalla
Verkstadsgatan 11G, 524 31 Herrljunga
Sandvägen 2, 352 45 Växjö
Landbogatan 4, 521 42 Falköping
Transportgatan 4, 702 27 Örebro