Vad innebär ett omedelbart omhändertagande enligt LVU?

Enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga kan socialnämnden besluta att den som är under 20 år omedelbart ska omhändertas. Ett omedelbart omhändertagande förutsätter dock att det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av LVU. Ett barn kan beredas vård enligt LVU på olika grunder. Det kan exempelvis bero på att barnet utsätts för våld eller att det anses bo i ett hem där det annars föreligger brister i omsorgen. Det kan även bero på att barnet själv utsätter sin hälsa eller utveckling för skada genom exempelvis missbruk eller brottslig verksamhet.

För ett omedelbart omhändertagande krävs dock främst att rättens beslut om vård inte kan avvaktas på grund av risken för barnets hälsa eller att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller förhindras vid en väntan. Socialnämndens beslut måste dock efter en vecka underställas förvaltningsrätten där omhändertagandet så snart det kan ske prövas på nytt. Både socialnämndens och domstolens beslut går att överklaga. I de fall det inte finns skäl för ett omhändertagande ska det genast upphöra.  Om förvaltningsrätten däremot fastställer socialnämndens beslut om omedelbart omhändertagande ska socialnämnden inom fyra veckor ansöka om att barnet fortsättningsvis ska beredas vård.

ledamot_adv_samfund

e-post:

info@birkhammar.se

ring oss på:

010 - 30 30 450

huvudkontor

Kungsportsavenyen 3, Göteborg

Postadress

Lilla Brogatan 19-21503 35 Borås
ALLA VÅRA KONTOR

Kungsportsavenyen 3, 411 36 Göteborg
Lilla Brogatan 19-21, 503 35 Borås
Batterivägen 12, 461 38 Trollhättan
Borgmästargränd 1D, 553 20 Jönköping
Hans von Kantzows väg 50, 734 40 Hallstahammar
Olof Palmes gata 29, 114 42 Stockholm

Skruvgatan 7, 211 24 Malmö
Ågatan 43, 582 22 Linköping
Norra drottninggatan 28, 451 31 Uddevalla
Verkstadsgatan 11G, 524 31 Herrljunga
Sandvägen 2, 352 45 Växjö
Landbogatan 4, 521 42 Falköping
Transportgatan 4, 702 27 Örebro