Visste du att det är olagligt att uppmana någon till självmord?

Den 1 maj 2021 infördes det två nya brott i 4 kap. 7 a § brottsbalken: uppmaning till självmord och oaktsam uppmaning till självmord. Det innebär att det under vissa omständigheter är straffbart att uppmana eller att på något annat liknande sätt påverka en person att ta sitt liv.

Ur förarbetena framgår att med uppmaning förstås direkta muntliga eller skriftliga uppmaningar till någon att begå självmord. Ordet självmord, eller något liknande uttryck med samma innebörd behöver inte uttalas, utan det är tillräckligt att det framgår av innehållet i uttalandet eller omständigheterna att det är detta som åsyftas. Exempelvis nämner förarbetena att det kan vara fråga om att säga till någon som står på en bro att hoppa. Ett annat exempel som ges är att skriva ‘’gör det’’ eller dylikt till en person som på sociala medier ger uttryck för att vilja ta sitt liv.

Vidare framgår det ur förarbetena att samhällets insatser mot självmord bygger på en vision om att ingen ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att självmord ses som den enda utvägen och att självmord ska förhindras och förebyggas i högsta möjliga utsträckning. Att uppmana en annan person eller att på något annat liknande sätt försöka påverka den personen att begå självmord är således hänsynslöst beteende som kan leda till allvarliga konsekvenser. Vidare refereras det till psykologisk forskning som stödjer att vissa människor kan vara mycket mer mottagliga av yttre påverkan än andra. Det gäller särskilt personer som är drabbade av sjukdom, lidande och stress eller är påverkade av alkohol, narkotika eller läkemedel.

ledamot_adv_samfund

e-post:

info@birkhammar.se

ring oss på:

010 - 30 30 450

huvudkontor

Kungsportsavenyen 3, Göteborg

Postadress

Lilla Brogatan 19-21503 35 Borås
ALLA VÅRA KONTOR

Kungsportsavenyen 3, 411 36 Göteborg
Lilla Brogatan 19-21, 503 35 Borås
Batterivägen 12, 461 38 Trollhättan
Borgmästargränd 1D, 553 20 Jönköping
Hans von Kantzows väg 50, 734 40 Hallstahammar
Olof Palmes gata 29, 114 42 Stockholm

Skruvgatan 7, 211 24 Malmö
Ågatan 43, 582 22 Linköping
Norra drottninggatan 28, 451 31 Uddevalla
Verkstadsgatan 11G, 524 31 Herrljunga
Sandvägen 2, 352 45 Växjö
Landbogatan 4, 521 42 Falköping
Transportgatan 4, 702 27 Örebro