När kan ett barn placeras på ett skyddat boende tillsammans med vårdnadshavare?

Nyligen trädde lag (2024:79) om placering av barn i skyddat boende i kraft. Lagen reglerar under vilka förutsättningar som ett barn kan beviljas skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare.

Först och främst krävs det att en av vårdnadshavarna har beviljats skyddat boende enligt socialtjänstlagen. Därutöver behöver det även föreligga en direkt eller indirekt risk för att barnets säkerhet äventyras eller hälsa skadas. Exempel på omständigheter som talar för att det finns en direkt risk är att barnet utsatts för våld eller bevittnat detta. Här beaktas också om barnet fått uppleva konsekvenserna av våld genom att ena föräldern har skador eller upplevs som rädd.

I ovanstående fall får även barnet placeras på det skyddade boendet. Detta trots att det inte föreligger samtycke från den andra vårdnadshavaren.

Beslutet fattas av förvaltningsrätten efter en ansökan av socialtjänsten. Barnet kan dock placeras omedelbart om ovanstående förutsättningar är uppfyllda och rättens beslut om insatsen inte kan avvaktas med hänsyn till risken för barnets säkerhet eller hälsa. Båda besluten går att överklaga till högre instans.

ledamot_adv_samfund

e-post:

info@birkhammar.se

ring oss på:

010 - 30 30 450

huvudkontor

Kungsportsavenyen 3, Göteborg

Postadress

Lilla Brogatan 19-21503 35 Borås
ALLA VÅRA KONTOR

Kungsportsavenyen 3, 411 36 Göteborg
Lilla Brogatan 19-21, 503 35 Borås
Batterivägen 12, 461 38 Trollhättan
Borgmästargränd 1D, 553 20 Jönköping
Hans von Kantzows väg 50, 734 40 Hallstahammar
Olof Palmes gata 29, 114 42 Stockholm

Skruvgatan 7, 211 24 Malmö
Ågatan 43, 582 22 Linköping
Norra drottninggatan 28, 451 31 Uddevalla
Verkstadsgatan 11G, 524 31 Herrljunga
Sandvägen 2, 352 45 Växjö
Landbogatan 4, 521 42 Falköping
Transportgatan 4, 702 27 Örebro