Vad innebär säkerhetszoner?

Säkerhetszoner, mer känt som visitationszoner, trädde nyligen i kraft och regleras i polislagen (1984:577).

I en säkerhetszon får en polisman genomföra kroppsvisitation och genomsöka fordon, utan brottsmisstanke, för att söka efter vapen eller andra farliga föremål. Med kroppsvisitation avses undersökning av kläder och annat som någon antingen bär på sig eller har med sig. Det kan exempelvis vara väskor eller paket. Om du befinner dig i en säkerhetszon behöver du alltså inte vara misstänkt för ett brott för att polisen ska få genomföra ovanstående ingripanden.

En säkerhetszon får endast införas i ett område där det exempelvis föreligger en konflikt mellan kriminella grupperingar. Det ska således finnas en påtaglig risk för att skjutningar eller sprängningar ska förekomma. En säkerhetszon inrättas då i syfte att förebygga de eventuella våldsbrotten.

Polismyndigheten ska, när de beslutar om att inrätta en säkerhetszon, informera om detta på sin webbplats. En zon får endast gälla två veckor i rad.

Ett beslut om införande av en säkerhetszon får överklagas till förvaltningsrätten av den som beslutet angår. Det krävs också att beslutet gått emot den som överklagar.

ledamot_adv_samfund

e-post:

info@birkhammar.se

ring oss på:

010 - 30 30 450

huvudkontor

Kungsportsavenyen 3, Göteborg

Postadress

Lilla Brogatan 19-21503 35 Borås
ALLA VÅRA KONTOR

Kungsportsavenyen 3, 411 36 Göteborg
Lilla Brogatan 19-21, 503 35 Borås
Batterivägen 12, 461 38 Trollhättan
Borgmästargränd 1D, 553 20 Jönköping
Hans von Kantzows väg 50, 734 40 Hallstahammar
Olof Palmes gata 29, 114 42 Stockholm

Skruvgatan 7, 211 24 Malmö
Ågatan 43, 582 22 Linköping
Norra drottninggatan 28, 451 31 Uddevalla
Verkstadsgatan 11G, 524 31 Herrljunga
Sandvägen 2, 352 45 Växjö
Landbogatan 4, 521 42 Falköping
Transportgatan 4, 702 27 Örebro