Arbetstillstånd

Ett arbetstillstånd ska som utgångspunkt vara klart när man reser in till Sverige.

För att få arbetstillstånd måste man:

 • Ha ett anställningsavtal, underskrivet av båda parter.
 • Ha ett giltigt pass
 • Ha en anställning med anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • Arbetsgivare måste ha tecknat sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för den anställde när man påbörjar anställningen.
 • Ha en lön som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. Det finns ett krav på att lönen ska vara minst 80 % av den medianlön som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerat och som gällde vid ansökningstillfället. 
  • För 2024 är kravet minst 27 360 kronor i månaden före skatt. 
  • Kravet ska uppnås genom en anställning, man kan inte slå ihop lönen man får från två olika anställningar. 
 • Din arbetsgivare måste ha annonserat tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar innan anställningsavtalet ingicks.

ASYLSÖKANDE SOM VILL BYTA SPÅR

Om du fått avslag på din asylansökan och vill byta spår till arbetstillstånd måste följande villkor vara uppfyllda:

 • Ansökan om arbetstillstånd ska ha kommit in till Migrationsverket senast två veckor (14 dagar) efter att beslutet på ansökan om asyl har börjat gälla (fått laga kraft).
 • Ha ett godkänt och giltigt pass.
 • Man ska ha haft AT-UND (en rätt att arbeta) under tiden man har varit asylsökande.
 • Man ska ha varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste fyra månaderna.
 • Anställningen ska fortsätta i minst tolv månader framåt.
 • Anställningsvillkoren ska vara på minst samma nivå som enligt svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom branschen eller yrket i Sverige. 
 • Lönen måste uppgå till minst 27 360 kronor i månaden före skatt (för 2024). 
 • Arbetsgivare ska ha tecknat sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring för dig.
 • Kraven på lön och försäkringar måste ha varit uppfyllda under de senaste fyra månaderna av anställningen.

För att få ett arbetstillstånd efter ett avslag på ansökan om asyl krävs att man började arbeta under sin tid som asylsökande. Om man tidigare har haft ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd och arbetade i Sverige innan man ansökte om asyl kan man inte få ett nytt arbetstillstånd medan man befinner dig i Sverige. I ett sådant fall måste man först lämna Sverige och ansöka om ett nytt arbetstillstånd. Man kan då komma tillbaka till Sverige efter att man har beviljats ett arbetstillstånd.

ledamot_adv_samfund

e-post:

info@birkhammar.se

ring oss på:

010 - 30 30 450

huvudkontor

Kungsportsavenyen 3, Göteborg

Postadress

Lilla Brogatan 19-21503 35 Borås
ALLA VÅRA KONTOR

Kungsportsavenyen 3, 411 36 Göteborg
Lilla Brogatan 19-21, 503 35 Borås
Batterivägen 12, 461 38 Trollhättan
Borgmästargränd 1D, 553 20 Jönköping
Hans von Kantzows väg 50, 734 40 Hallstahammar
Olof Palmes gata 29, 114 42 Stockholm

Skruvgatan 7, 211 24 Malmö
Ågatan 43, 582 22 Linköping
Norra drottninggatan 28, 451 31 Uddevalla
Verkstadsgatan 11G, 524 31 Herrljunga
Sandvägen 2, 352 45 Växjö
Landbogatan 4, 521 42 Falköping
Transportgatan 4, 702 27 Örebro