Visste du att det ska bli lättare att byta juridiskt kön?

Den 17 april 2024 röstade riksdagen igenom en ny könstillhörighetslag som tagits fram av socialutskottet.

Den nya lagen innebär bland annat att:

  • Processen för ändring av det kön som framgår av folkbokföringen särskiljs från processen för kirurgiska ingrepp i könsorganen. Innan lagens ikraftträdande har förutsättningarna för att en person ska få fastställt ett annat kön än det som framgår av folkbokföringen, tillstånd till ingrepp i könsorganen i syfte att göra dem mer lika det andra könet och tillstånd till avlägsnande av könskörtlarna reglerats i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Således har den administrativa processen för att ändra det kön som framgår av folkbokföringen alltså varit sammanlänkad med den medicinska delen. 
  • Det ska bli enklare att ändra sitt kön i folkbokföringen. Det ställs inte längre krav på en diagnos om könsdysfori för att byta till det motsatta könet, utan bytet ska kunna genomgås av en förenklad prövning av personens könsidentitet.
  • Åldersgränsen för byte av kön i folkbokföringen sänks från 18 till 16 år under förutsättning att målsmans vårdnadshavare godkänner det och barnet har lämnat sitt skriftliga samtycke.
  • Det kommer inte att krävas något tillstånd från Socialstyrelsen för att få genomgå sådana kirurgiska ingrepp i könsorganen som syftar till att personens kropp ska stämma överens med könsidentiteten. Ett kirurgiskt ingrepp ska dock, på motsvarande sätt som gällt innan lagens ikraftträdande, föregås av en utredning inom hälso- och sjukvården och utföras på personer som har fyllt 18 år

Samtliga lagförslag börjar gälla den 1 juli 2025.

ledamot_adv_samfund

e-post:

info@birkhammar.se

ring oss på:

010 - 30 30 450

huvudkontor

Kungsportsavenyen 3, Göteborg

Postadress

Lilla Brogatan 19-21503 35 Borås
ALLA VÅRA KONTOR

Kungsportsavenyen 3, 411 36 Göteborg
Lilla Brogatan 19-21, 503 35 Borås
Batterivägen 12, 461 38 Trollhättan
Borgmästargränd 1D, 553 20 Jönköping
Hans von Kantzows väg 50, 734 40 Hallstahammar
Olof Palmes gata 29, 114 42 Stockholm

Skruvgatan 7, 211 24 Malmö
Ågatan 43, 582 22 Linköping
Norra drottninggatan 28, 451 31 Uddevalla
Verkstadsgatan 11G, 524 31 Herrljunga
Sandvägen 2, 352 45 Växjö
Landbogatan 4, 521 42 Falköping
Transportgatan 4, 702 27 Örebro