Vad innebär regeringens förslag om en ny förverkandelagstiftning? 

I brottsbalken 36 kapitlet hittas reglerna om förverkande. Förverkande innebär att egendom som exempelvis klockor, bilar och pengar fråntas en person för att istället tillfalla staten. Staten kan därefter bland annat sälja eller förstöra egendomen. 

För att förverka egendom krävs enligt nuvarande reglering att egendomen exempelvis utgör ett utbyte av brott eller att det använts som hjälpmedel för att begå en brottslig gärning. Regeringens förslag, som föreslås träda i kraft den 1 juni 2024, innebär dock att egendom ska kunna förverkas utan brottsmisstanke. Enligt regeringen ska det inte heller krävas att man är dömd för något brott. Bedömningen ska istället utgå från om en persons egendom anses stå i proportion till dennes legala inkomster. Detta benämns som självständigt förverkande. 

Om personen som fråntagits sin egendom är missnöjd med beslutet finns det möjligheter till domstolsprövning. Om rätten finner tillräckligt stöd för åklagarens påstående att egendomsinnehavet inte står i proportion till den enskildes legala förvärvsmöjligheter behöver den enskilde på ett godtagbart sätt kunna förklara egendomens legitima ursprung. I de fall detta inte görs blir slutsatsen att egendomen härrör från brottslig verksamhet. 

ledamot_adv_samfund

e-post:

info@birkhammar.se

ring oss på:

010 - 30 30 450

huvudkontor

Kungsportsavenyen 3, Göteborg

Postadress

Lilla Brogatan 19-21503 35 Borås
ALLA VÅRA KONTOR

Kungsportsavenyen 3, 411 36 Göteborg
Lilla Brogatan 19-21, 503 35 Borås
Batterivägen 12, 461 38 Trollhättan
Borgmästargränd 1D, 553 20 Jönköping
Hans von Kantzows väg 50, 734 40 Hallstahammar
Olof Palmes gata 29, 114 42 Stockholm

Skruvgatan 7, 211 24 Malmö
Ågatan 43, 582 22 Linköping
Norra drottninggatan 28, 451 31 Uddevalla
Verkstadsgatan 11G, 524 31 Herrljunga
Sandvägen 2, 352 45 Växjö
Landbogatan 4, 521 42 Falköping
Transportgatan 4, 702 27 Örebro