Biträdande jurist

Brief info

Familjerätt
Migrationsrätt
Särskild företrädare för barn
Målsägandebiträde
Socialrätt
Mål om LVU, LVM, LPT, LRV

Språk: Svenska, Engelska

Kontakt
Utbildning

Master of Laws (LL.M.)
Stockholms Universitet

Kontakta mig