Advokat

Brief info

Offentlig försvarare
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn
Socialrätt
Mål om LVU, LVM, LPT, LRV
Familjerätt
Migrationsrätt

Språk: Svenska, Engelska

Kontakt
Utbildning

Master of Laws (LL.M.)
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Kontakta mig