Vad innebär LVU 2 §?

Enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) kan vård beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. 

Med fysisk misshandel avses att barnet tillfogas sjukdom, kroppsskada eller smärta. För att det ska vara fråga om psykisk misshandel ska det inte röra sig om enskilda händelser utan om en relation som resulterar i att barnet inte utvecklar en positiv självbild. Situationer som kan omfattas är barn som kränks av sina föräldrar eller hotas med att bli övergivna. Barn som växer upp i ett hem där de bevittnar våld mellan föräldrarna anses också bli utsatta för psykisk misshandel.

Med otillbörligt utnyttjande menas främst att barnet blir sexuellt utnyttjat. Det kan dock också vara att barnet får utföra ett för svårt arbete eller ta ett för stort ansvar för exempelvis yngre syskon.

Att föräldrar missköter kosten och underlåter att ge barnet den vård som behövs innebär brister i omsorgen. Här blir bland annat barnets munhygien av relevans. Att barnet har dåliga kläder omfattas också. Brister i omsorgen kan dessutom vara att barnet inte får en känslomässig trygghet av föräldrarna.

ledamot_adv_samfund

e-post:

info@birkhammar.se

ring oss på:

010 - 30 30 450

huvudkontor

Kungsportsavenyen 3, Göteborg

Postadress

Lilla Brogatan 19-21503 35 Borås
ALLA VÅRA KONTOR

Kungsportsavenyen 3, 411 36 Göteborg
Lilla Brogatan 19-21, 503 35 Borås
Batterivägen 12, 461 38 Trollhättan
Borgmästargränd 1D, 553 20 Jönköping
Hans von Kantzows väg 50, 734 40 Hallstahammar
Olof Palmes gata 29, 114 42 Stockholm

Skruvgatan 7, 211 24 Malmö
Ågatan 43, 582 22 Linköping
Norra drottninggatan 28, 451 31 Uddevalla
Verkstadsgatan 11G, 524 31 Herrljunga
Sandvägen 2, 352 45 Växjö
Landbogatan 4, 521 42 Falköping
Transportgatan 4, 702 27 Örebro