Vad innebär höjningen av försörjningskravet för den som söker arbetstillstånd?

Som EU/EES-medborgare har man rätt att arbeta, studera och bo i Sverige utan uppehållstillstånd. Kommer man från ett land utanför EU/EES krävs det däremot arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige. Huvudregeln är att man ska ha ansökt om arbetstillstånd innan man anländer till Sverige. I vissa fall kan man få möjligheten att då ansöka om arbetstillstånd i Sverige utan att lämna landet. Ett undantag från huvudregeln är i det fall man fått avslag på sin ansökan om asyl.

För att kunna få ett arbetstillstånd krävs:

  • Ett anställningsavtal, underskrivet av båda parter.

  • Ett giltigt pass.

  • En anställning med anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.

  • En lön på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.

  • En anställning som gör det möjligt för dig att uppnå god försörjning.

  • En sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring, tecknad av din arbetsgivare.

Kravet på god försörjning innebär att du måste ha en månadslön som uppgår till minst 80 procent av den medianlön som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerat och som gällde vid ansökningstillfället. Alla som ansöker efter den 1 november måste ha en lön som uppgår till minst 80 procent av aktuell medianlön, en summa som för närvarande är 27 360 kronor. Medianlönen för Sverige publiceras årligen av Statistiska centralbyrån (SCB). För en ansökan som kommit in före den 1 november är det den medianlön som gällde vid tidpunkten för ansökan som utgör grund för beräkning.

ledamot_adv_samfund

e-post:

info@birkhammar.se

ring oss på:

010 - 30 30 450

huvudkontor

Kungsportsavenyen 3, Göteborg

Postadress

Lilla Brogatan 19-21503 35 Borås
ALLA VÅRA KONTOR

Kungsportsavenyen 3, 411 36 Göteborg
Lilla Brogatan 19-21, 503 35 Borås
Batterivägen 12, 461 38 Trollhättan
Borgmästargränd 1D, 553 20 Jönköping
Hans von Kantzows väg 50, 734 40 Hallstahammar
Olof Palmes gata 29, 114 42 Stockholm

Skruvgatan 7, 211 24 Malmö
Ågatan 43, 582 22 Linköping
Norra drottninggatan 28, 451 31 Uddevalla
Verkstadsgatan 11G, 524 31 Herrljunga
Sandvägen 2, 352 45 Växjö
Landbogatan 4, 521 42 Falköping
Transportgatan 4, 702 27 Örebro